Steinhester Dette utdraget er hentet fra boken Steinhester utgitt av Siri Bjerke og Gro Dahle. Temaet hester har opptatt Siri lenge, hun har arrangert tilstelninger med høytelsning og musikk til hestegruppene, blant annet under festspillene i Bergen i 1999. Samarbeidet med forfatteren Gro Dahle kom istand i forbindelse med avdukningen av en skulpturgruppe på Granly skole i Borre. Gro Dahle som alltid var redd for hester som barn, falt for prosjekteet og ville gjerne skrive eventyr til. Slik har Siri Bjerkes skulpturer blitt tilført en ekstra dimensjon - nemlig det uutforskede området mellom skulptur og tekst. Boken er gitt ut av Epoke Forlag.

Trykk for å lese ett utdrag fra boken --> Utdrag fra Steinhester